De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorgen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

Waarom wij uw gegevens verwerken

Wij gebruiken uw gegevens alleen om u toegang tot het Dataportaal te kunnen geven. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor functioneel gebruik.

Hoe wij aan de gegevens komen

Alle gegevens krijgen wij rechtsstreeks van u.

Welke gegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Gronden voor de gegevensverwerking

U heeft toestemming verleend. U kunt altijd terugkomen op de door u verleende toestemming door uw verzoek naar platformmobiliteit@brabant.nl te sturen.

Wie er toegang hebben tot de gegevens

Alleen de functioneel beheerders van het Dataportaal hebben toegang tot uw gegevens. Deze gegevens zullen niet beschikbaar zijn voor anderen.

Bewaartermijnen

De AVG bepaalt dat uw gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Uw gegevens zullen direct verwijderd worden indien zij niet meer nodig zijn voor het doel waar zij voor worden gebruikt.

Uw rechten

Volgens de AVG beschikt u over een aantal rechten waar wij u graag over op de hoogte willen brengen. Het gaat om de volgende rechten:

 • het recht om uw gegevens in te zien
 • het recht om vergeten te worden
 • het recht op informatie
 • het recht om uw gegevens over te laten dragen
 • het recht om de gegevens die over u worden verwerkt te wijzigen
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken over u
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profilering
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
In het geval u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek bij ons indienen. Bekijk hoe u contact kunt opnemen op de pagina: Over-het-Dataportaal. Wij zullen uw verzoek dan in behandeling nemen.

Wij zullen binnen twee weken en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie geven over het gevolg dat wij aan het verzoek geven. Deze termijn kan, indien nodig, met twee maanden verlengd worden wanneer wij bijvoorbeeld veel verzoeken tegelijk binnen hebben gekregen of het verzoek complex is. Wij zullen u uiteraard altijd tijdig op de hoogte stellen wanneer dit het geval is.

Klachten en vragen

Wanneer u van mening bent dat wij ons mogelijk niet houden aan de regels uit de AVG, kunt u een klacht bij ons indienen.

 • Lees hoe u een vraag kunt stellen of klacht kunt indien op de pagina: Privacyverklaring op brabant.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wanneer wij deze privacyverklaring willen wijzigen, zullen wij dit minstens twee weken van tevoren aankondigen op onze site. Het is daarom noodzakelijk dat u de site regelmatig bezoekt zodat u op de hoogte blijft over hoe wij met uw gegevens en privacy omgaan.

Wat doen wij om uw gegevens te beschermen

Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Lees hoe uw gegevens beschermt worden op de pagina: Informatiebeveiliging op brabant.nl.

Contactgegevens:
 • Provincie Noord-Brabant
 • Afdeling Info.Mobiliteit
 • t.a.v. Functioneel beheerder Dataportaal Brabant
 • Postbus 90151
 • 5200 MC 's-HERTOGENBOSCH
Bekijk de privacyverklaring van brabant.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2022.