Toelichting op het Dataportaal

Op het Dataportaal van de Provincie Noord-Brabant worden informatieve visualisaties beschikbaar gesteld over verschillende thema's. Met behulp van indicatoren wordt meer inzicht gegeven in het functioneren van de Provincie Noord-Brabant binnen deze thema's. Per indicator is aangegeven middels de informatieknop (i) hoe de indicator vormgegeven is en welke achterliggende databronnen hiervoor zijn gebruikt. Onder elke indicator ligt een diepere laag waar meer detailinformatie beschikbaar is. Dit gaat dan vaak over geografische, inhoudelijke of anderszins verdere detaillering van de indicator.

Elk thema is voorzien van een leeswijzer waarin u meer informatie kan terugvinden.

Voor specifieke vragen of doorsnedes van de indicatoren kunt u contact opnemen met de functionele beheerder: platformmobiliteit@brabant.nl